Services

VORES FOKUS ER AT HJÆLPE

VORES SERVICES


Vi har et stærkt fokus på at levere løsninger, der skaber gode og varige resultater. 


Vi underviser, vi faciliterer, vi sparrer og coacher og styrker her igennem udviklingen af faglige og personlige kompetencer hos ledere og medarbejdere i organisationen.


Vi arbejder på alle niveauer i organisationer - På virksomhedsniveau, på afdelingsniveau, på teamniveau og på individniveau

STRATEGISK UDVIKLING


Strategi og strategisk udvikling må ikke kun være forbeholdt den øverste ledelse i virksomheden. For at en strategi skal virke, skal den skabe klarhed omkring mål, retning og konkrete initiativer og motivere medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Vi er jeres facilitator og sparringspartner i gennem hele processen. Fra udarbejdelse af den overordnede strategi til praktisk implementering i alle dele af virksomheden. Vi sikre, at strategien ikke ender som et støvet dokument på ledelsesgangen, men derimod lever i alle dele og på alle niveauer i virksomheden.


Vi hjælper med:

 • at facilitere strategiprocesser på alle niveauer i virksomheden, fra bestyrelsen og ledelsen til den enkelte afdeling/team
 • at gøre strategien konkret og forståelige for alle virksomhedens medarbejdere
 • at sikre ejerskab for strategien hos den enkelte medarbejder, idet den tydeligt giver svar på "Hvad", "Hvordan" og "Hvorfor"
 • at gøre strategien agil, så den kan justeres og tilpasses, når forudsætningerne eller omgivelserne ændre sig
 • at gøre strategien visuel og nærværende i hverdagen
 • at etablere systemer, der sikrer overblik, opfølgning og fremdrift

 

Vi tilbyder strategisk udvikling indenfor:

 • Virksomhedsstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Produktudvikling
 • Strategisk Health & Safety

LEDER-SPARRING/COACHING


Ledersparring og -coaching handler om alt det, du er udfordret af i dit personlige lederskab, og hvor du ønsker at udvikle dig som leder.

I vores sparringsforløb får du et fortroligt rum med tid og ro til sparring og konstruktivt modspil om de konkrete udfordringer og ambitioner. Du får ofte konkrete værktøjer, som du direkte kan bruge i din daglige ledelse.


Vi tilbyder sparring indenfor:

  • Personlige aspekter af lederrollen
  • konkrete og aktuelle udfordringer i lederrollen
  • Samarbejde med andre ledere
  • Det personlige lederskab
  • Arbejdspres – krydspres i lederskabet
  • Konflikthåndtering


  LEDELSESUDVIKLING


  God ledelse er vanskelig at definere. Vi ved alle, hvad det er, når vi møder det, og vi ved i særdeleshed hvad dårlig ledelse er, når vi konfronteres med det. Ledelsesudvikling gør lederen i stand til at navigere i en uforudsigelig verden med konstant skiftende krav og ofte modsatrettede forventninger.


  Gennem vores ledelsesførløb opnår I en bevidsthed om egen ledelse, så I kan skifte mellem forskellige ledelsespositionen, løfte de udfordringer og ambitioner organisatioen står overfor og opbygge velfungerende ledelsesteams.


  Vi tilbyder ledelseudvikling indenfor:

  • Lederudviklingsforløb med fokus på udvikling af organisationens ledelseskompetencer.
  • Det personlige lederskab med individuelt fokus på væsentlige aspekter af lederrollen.
  • Sparring til lederteams - Hvordan understøtter lederne organisationens mål og ambitioner.

  LEGO SERIOUS PLAY


  Vi er specialiseret i at benytte LEGO® SERIOUS PLAY® Metoden til at hjælpe virksomheder med at løse forretningsmæssige udfordringer. Gennem en kreativ, legende og innovativ proces udnyttes den samlede viden i virsomheden og skaber derved en genvej til bedre og hurtigere beslutninger.


  Vi tilbyder workshops indenfor:

  • Strategiudvikling og -implementering
  • Forandringsprocesser
  • Idégenereringsprocesser
  • Teamudvikling
  • Samarbejde og trivsel i teams
  • Sammenlægning af afdelinger og teams


  • Workshops har en varighed fra 2 timer - flere dage
  • Gruppestørrelse fra 2 til 500+ deltagere